Անցեալի Անձնակազմ

Եթէ նախկինը չըլլար, ներկան չէր ըլլար, կ'ըսէ մեր ժողովուրդը ու նախկին բառին մէջ անպայման կը դնէ յարգանքի շեշտ մը:
Նախկինը ծառայութեան մը, մեծութեան մը վերահաստատումն է:
Former Stuff
Ստորեւ՝ քոլէճին անձնակազմի նախկին անդամները, անոնք որոնք ծառայեցին ու անցան՝ հետք ու դրոշմ ձգելով կրթական այս հաստատութեան մէջ:
ՏՆՕՐԷՆՆԵՐ

Կարօ Պետրոսեան 1964-1977
Լեւոն Նահապետեան 1978-1986
Կարօ Յովհաննէսեան 1987-2000
Յակոբ Բագրատունի 2001-2005


ՀՈԳԵՒՈՐ ՀԱՅՐԵՐ

Մեսրոպ Վրդ. Աշճեան 1964-1965
Եզնիկ Վրդ. Բալայեան 1965-1966, 1973-1974
Զարեհ Վրդ. Ազնաւորեան 1966-1969, 1972-1973
Ներսէս Ծ. Վրդ. Բախտիկեան 1969-1970, 1977-1978
Արտաւազդ Եպս. Թրթռեան (այժմ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսական Ընդհանուր Փոխանորդ) 1970-1971
Եփրեմ Վրդ. Թապագեան 1971-1972
Սուրէն Վրդ. Գաթարոյեան (այժմ Հոգեւոր Տեսուչ Մոնթրէալի Ս. Յակոբ Եկեղեցւոյ) 1974-1976
Սեպուհ Վրդ. Սարգիսեան (այժմ Թեհրանի Թեմի Հայոց Առաջնորդ) 1978-1979, 1982-1983
Տիրայր Վրդ. Փանոսեան (այժմ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան մատենադարանապետ) 1979-1981
Վարուժան Վրդ. Հերկելեան (այժմ Կիպրոսի Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ) 1985-1989
Փառէն Վրդ. Վարդանեան (այժմ տեսուչ «Թռչնոց Բոյն»ի) 1991-1992
Խորէն Վրդ. Տողրամաճեան (այժմ Յունաստանի Թեմի Հայոց Առաջնորդ) 1993-1996
Գէորգ Գոյունեան (այժմ Տ. Գառնիկ Քհնյ. Գոյունեան, Հոգեւոր Հովիւ Մոնթրէալի Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ) 1989-1991
Րաֆֆի Շէֆիքեան (այժմ Տ. Ռաֆայէլ Քհնյ. Շէֆիքեան, Աթէնքի Կաթողիկէ Համայնքի Ժողովրդապետ) 1990-1993


ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐ

Նազարէթ Սէֆէրեան 1964-1975
Օլիվիա Պալեան 1964-1985
Վարդգէս Էսկիպաշեան 1964-1974
Ալիս Գլգաթեան-Թաշճեան 1964-1970
Վահան Շահինեան 1964-1970
Ժագ Թաշճեան 1964-1965
Սուրէն Այվազեան 1964-1965
Հրայր Մկրեան 1964-1965
Արմենակ Եղիայեան 1964-1965
Պետրոս Գալուստեան 1964-1980
Քրիստափոր Յակոբեան 1964-1965
Փօլ Կիրակոսեան 1965-1974
Հայկազուն Թրթռեան 1965-1976
Ժոզէֆ Գալուստեան 1965-2000
Արսէն Յարութիւն 1965-1969
Յակոբ Յակոբեան 1965-1967
Սոնա Գոչունեան 1965-1967
Գէորգ Գաթարոյեան 1965-1966
Յակոբ Խաչատուրեան 1965-1966
Անահիտ Թաշճեան 1966-1976
Րաֆֆի Պալեան 1966-1976
Ճորճիկ Ռաստկէլէնեան (հետագային տնօրէն Ազգ. Կիլիկեան, ապա՝ Ազգ. Սուրէն Խանամիրեան վարժարաններու) 1966-1980
Պաղտասար Մանտոյեան 1966-1970
Հերմինէ Քէշիշեան 1966-1968
Գէորգ Տէյիրմէնճեան 1966-1967
Արաքսի Փաթանեան-Շահինեա 1967-1970
Հերմինէ Խաչատուրեան 1967-1968
Սօսի Կարապետեան 1967-1970
Կարապետ Պաղչէճեան 1967-1968
Սեդա Տիւրքէրեան 1967-1968
Սոնա Քէօլէեան 1967-1970
Լեւոն Նահապետեան (հետագային քոլէճին տնօրէն) 1968-1978
Յարութիւն Էտինճիքլեան 1968-1969
Ժոզէֆ Զուքի 1968-2005
Խալէտ Այաշ 1968-1969
Մանուէլ Մխճեան 1968-1970
Անահիտ Ճէրէճեան 1968-1970
Պօղոս Սնապեան 1968-1970
Ստեփան Օգնայեան 1968-1975
Մինաս Փափազեան 1969-1992
Արմէն Մելքոնեան 1969-1972
Խալէտ Արաժի 1970-1971
Ռիթա Գասապեան 1970-1984
Պօղոս Ղուկասեան 1970-1971
Սարգիս Էլմասեան 1970-1971
Յակոբ Փափազեան 1970-1971
Հրայր Տէր Թորոսեան 1970-1974
Յովհաննէս Մինոյեան 1970-1974
Մանուկ Գարալէքեան (հետագային տնօրէն Ազգ. Քառասնից Մանկանց վարժարանի) 1971-1975
Հայկազուն Չալեան 1971-1978
Մուրատ Գայեան 1972-1973
Սլէյման Նմըր 1973-2002
Վրէժուհի Ճինպաշեան 1974-1976
Սիմա Մարունեան 1974-1975
Հրաչ Պոյաճեան 1976-1980
Սամուէլ Պոյաճեան 1976-1980
Ս. Հարպոյեան-Սիմոնեան 1976-1977
Սիլվա Մելքոնեան 1977-1983
Յասմիկ Մուրատեան 1977-1989
Սիմոն Մնակեան 1977-1978
Թագուհի Կիւլիւճեան 1977-1978
Հրանդ Շիրինեան 1977-1978
Մարալ Գուշաքճեան 1978-1986
Ժագլին Ղազարեան 1978-1980
Ժանէթ Այնտարի 1978-1982
Միշէլ Զէյթունլեան 1978-1982, 1987-1988
Արփի Շահինեան 1978-1982
Միլէտ Մախուլ 1978-1991
Հուտէ Հաթում 1978-1980
Վաչէ Բրուտեան 1978-1979
Սոնա Եափուճեան 1979-1980
Անդրանիկ Գրաճեան 1979-1991
Աստղիկ Մարաշլեան 1980-1983
Սոնիա Սալէհ 1980-1983
Ծովիկ Տէր Պետրոսեան 1981-1983
Սոնիա Գասապեան 1981-1984
Յակոբ Ժամկոչեան (Ազգ.Քառասնից Մանկանց վարժարանի նախկին տնօրէն) 1981-1988
Սիրական Վարդանեան 1981-1983
Կարօ Քէպապճեան 1981-1984
Համբիկ Թէնպէլեան 1981-1984
Զեփիւռ Չէրքէզեան 1981-1985
Արամ Ադամեան 1982-1983
Պերճ Պարմաքսըզեան 1982-1983
Պօղոս Գասապեան 1982-1983
Վարուժան Եաղլըճեան 1982-1983
Լենա Ոսկերիչեան 1982-1983
Ծովիկ Ալեքսանտրեան 1982-1983
Վռամ Գուրամաճեան 1983-1984
Լուսին Դաշնակեան 1983-1984
Մարի Թաթլեան 1983-1986
Նելլի Չաքմաքճեան 1983-1985, 1994-2000
Սօսի Սարգիսեան 1983-1984, 1996-1998
Եփրեմ Քենտիրճեան 1983-1985
Անդրանիկ Պէօճէքեան 1983-1987
Լուիս Զէյտէն 1984-1995
Այտա Սարգիսեան 1984-1985
Ազնիւ Անսրլեան 1984-1985
Սոնա Քէսթէնեան 1985-1986
Զապէլ Պէրպէրեան 1985-1986
Տաւուտ Խուրի 1985-1989
Ասատուր Մարտիրոսեան 1985-1991
Ռոզէթ Արթինեան 1985-1986
Սօսի Հաշէօլեան 1985-1988
Կարօ Գազանճեան 1985-1989
Գրիգոր Սուքիասեան 1985-1986
Էլօ Սարաճեան 1985-1986
Զեփիւռ Թասլաքեան 1985-1986
Անի Բագրատունի 1985-1987
Նուէր Թորոսեան 1986-1987
Մարիա Պէօճէքեան 1986-1987
Բիւզանդ Նազարեան 1986-1987
Էլիզապէթ Տէմիրճեան 1986-1988
Մարալ Թերզեան 1986-1988
Պերթա Չարփաճեան 1986-1989
Տիգրան Բայաթեան 1986-1989
Արմինէ Սամուրեան 1986-1995
Արմէն Ապտալեան 1987-1989
Մարի Գազանճեան 1987-1988
Սրբուհի Ժամկոչեան 1987-1989
Էլիզապէթ Տէմիրճեան 1987-1988
Մհեր Գարագաշեան 1987-1988
Մարինէ Մարտիրեան 1987-1988
Սիհէմ Սարգիսեան 1987-1991
Լենա Նազարեան 1987-1989
Կատար Տէր Յարութիւնեան 1988-1989
Տաճատ Սրապեան 1988-1989
Լուսիկ Կիւլոյեան 1988-1990
Զեփիւռ Չիւրիւքեան 1988-1990
Սօսի Պիլալեան 1988-1990
Թալին Իւրնէշլեան 1988-1990
Սեւան Կարապետեան 1988-1991
Րաֆֆի Կէվօղլանեան 1988-1992, 2000-2005
Անի Էքմէքճեան 1988-1993
Մարօ Սասունեան 1989-1990
Լորա Մաթոսեան 1989-1999
Սեդա Գրիգորեան 1989-1991
Յասմիկ Թորոսեան 1990-1991
Հուրի Աղամանուկեան 1990-1991
Շուշիկ Թաթեան 1990-1996
Ժագլին Նաժժար 1990-1998, 1999-2001
Համբիկ Պիլալեան 1990-1993
Մինաս Օսգայեան 1990-1993
Անգինէ Կէրէքմէզեան 1990-1994
Ալէքս Աճէմեան 1991-1992
Նելլի Կէօնիւլեան 1991-1993
Լիզա Ճիկէրեան 1991-1992
Թոնի Ֆըրսէն 1991-1992
Եսթեր Քէշիշեան 1991-1992
Վիգէն Աւագեան (հետագային քոլէճին տնօրէն) 1991-1998
Յասմիկ Գարաօղլանեան 1991-1993
Տիգրան Գալուստեան 1991-1993
Վարդուհի Անթոյեան 1991-1993
Զոհրապ Գալիէնճեան 1991-1992
Վահէ Սինանեան 1991-1992
Յակոբ Հանտեան 1991-2002
Անի Սարգիսեան-Կոստանեան 1991-1995
Գէորգ Մարգարեան 1991-1995
Մարլէն Օգնայեան 1992-1997
Վիքի Գուճանեան 1992-1993
Սիլվանա Հասսուն 1992-1993
Զապէլ Քէօշկէրեան 1992-1995
Զիատ Տիապ 1992-1993
Թալին Գալայճեան 1993-1999
Մայք Պօղոսեան 1993-2004
Աւօ Չաքմաքճեան 1993-1998
Կարօ Առաքելեան 1993-1999
Մուշեղ Մուղալեան 1993-1995
Նազելի Խաչերեան 1993-1999
Ճորճ Մուաուատ 1993-1994
Արա Վասիլեան 1993-1999
Րաֆֆի Ջուլֆայեան 1993-1994
Լիլիան Ուաքիմ 1993-1999
Մինօ Արզումանեան 1993-1998
Հայկ Սարագեան 1993-1994
Ռիթա Մարգարեան 1993-1995
Մարի Պոյաճեան 1994-2000
Կարէն Տէմիրճեան 1994-1996
Սիլվա Քենտիմեան 1994-1996
Վարուժ Չափարեան 1994-2011
Սիրվարդ Քիւրքճեան 1995-1999
Պերճուկ Մարգարեան 1995-1996
Սեւակ Մկրտիչեան 1995-1998
Ասատուր Մարտիրոսեան 1996-1999
Սիւզի Մխճեան 1996-1999
Հայկ Գազանճեան 1996-1998
Մարօ Մաքսուտեան 1996-1997
Նանօր Քիւրիւմլեան 1996-1998
Անի Սարգիսեան 1996-1998
Արմիկ Գարագաշեան 1997-2000
Ռիթա Գասապեան-Գազանճեան 1997-1999, 2000-2001
Թոնի Ֆարէս 1997-1998, 1999-2000
Փօլ Աւետիսեան 1997-2001
Կիմմա Թորոսեան 1997-2001
Միշէլ Շիմալի 1998-2000
Հուտա Սաարտի 1998-2000
Թամար Հերկելեան 1999-2000
Ռէն Պշարա 1999-2000
Մանուէլ Մարգարեան 1999-2001
Եոլլա Ռաատ 2000-2002
Մուսայքա Մուսա 2000-2003
Շաքէ Եագուպեան 2000-2003
Ռոժէ Քորթպաուի 2000-2002
Սոնա Նաճարեան 2000-2002
Վիքի Ասսաֆ 2000-2001
Սոնա Նաճարեան 2000-2002
Խաժակ Գուլաճեան 2000-2007
Սեդա Աստուրեան 2001-2004
Ռիատ Թահհան 2001-2007
Խաժակ Գուլաճեան 2001-2007
Անդրանիկ Տէր Մարտիրոսեան 2001-2009
Կարօ Մուրաջանեան 2002-2003
Անահիտ Պալեան 2002-2003
Ներսէս Չիլինկիրեան 2002-2003
Ժիւլիանա Այնէճեան 2002-2003
Արմէն Արեւեան 2003-2004
Խաժակ Մանիսաճեան 2003-2006
Վիգէն Գուճանեան 2004-2010
Շանթ Ծատիրեան 2007-2008
Պերճ Պոշնագեան 2007-2010
Լոռի Մալխասեան 2008-2009
Սեւակ Ադամեան 2008-2009
Միսաք Աւետիսեան 2009-2011
Զոհրապ Ղազարեան 2009-2011


ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՎԱՐՆԵՐ

Մանուկ Կիւզէլեան 1970-1971
Արտա Պապէեան 1993-1995
Սալբի Պուլղուրճեան 1996-1998
Ժիւլիանա Այնէճեան 2002-2003
Ռիթա Գուլաճեան 2003-2005


ՊԱՇՏՕՆԷՈՒԹԻՒՆ
(Քարտուղարներ, Հաշուապահներ, Հսկիչներ, Տնտեսներ, Վարիչներ...)

Վիքի Փափազեան 1965-1966
Շողիկ Աբգարեան 1967-1972
Նոյեմի Չատրեան 1968-1969
Վարդուհի Էքմէքճեան 1968-1975, 1982-1990
Ալիս Թաշճեան 1972-1974
Անահիտ Գաբրիէլեան 1974-1978, 1982-1984
Կիւլիւզար Անտզեան 1975-1978
Թագուհի Մաչուլեան 1980-1989
Զոհրապ Գանտահարեան 1981
Յակոբ Թիւթիւնճեան 1982
Սոնա Նազարեան 1982-1985
Լուսին Քէշիշեան 1982-1983
Սոնիա Գազանճեան 1984-1987
Թերեզա Չիւրիւքեան 1985-1986
Յակոբ Ազատեան 1985-1986
Մարի Գալուստեան 1986-1987
Զեփիւռ Թասլաքեան 1987-1988
Միրնա Քէօշկէրեան 1987-1992
Գրիգոր Թաշճեան 1987-1988
Ֆլորա Տաղլեան 1989-1990
Արմէն Ապտալեան 1990-1991
Սարգիս Ճապուրեան 1990-1991
Յովսէփ Թալաթինեան 1990-1991
Երան Մխճեան 1990-2000
Միրիանա Մելիքեան 1991-1992
Եղիկ Կարպուշեան 1992-1997
Յովհաննէս Յովհաննէսեան 1991-1992
Յարութ Քէքէճեան 1992-1998
Առաքել Գոճաքէհէեան 1992-1993
Տիգրանուհի Գալայճեան 1993-1997
Պետիկ Աւետիսեան 1993-2000
Գրիգոր Մկրտիչեան 1993-1995
Խաչիկ Սէմէրճեան 1993-1995
Արսէն Մկրտիչեան 1995-1997
Համբիկ Ջուլհաճեան 1997-2001
Սեդա Պալեան 1997-2000
Վարդգէս Զաքարեան 1997-1998
Վերա Բարսեղեան 2000-2005
Գալուստ Մկրտիչեան 2000-2002
Մարլէն Գապաքեան 2000-2008
Մարալ Պոշնագեան 2005-2010
Թալին Գազանճեան 2007-2008
Հեղնար Անտոնեան 2008-2009

TOP

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine.

I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents. I should be incapable of drawing a single stroke at the present moment; and yet I feel that I never was a greater artist than now.

When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream; and, as I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms of the insects and flies, then I feel the presence of the Almighty, who formed us in his own image.

Duis dictum tristique lacus, id placerat dolor lobortis sed. In nulla lorem, accumsan sed mollis eu, dapibus non sapien. Curabitur eu adipiscing ipsum. Mauris ut dui turpis, vel iaculis est. Morbi molestie fermentum sem quis ultricies. Mauris ac lacinia sapien. Fusce ut enim libero, vitae venenatis arcu. Cras viverra, libero a fringilla gravida, dolor enim cursus turpis, id sodales sem justo sit amet lectus. Fusce ut arcu eu metus lacinia commodo. Proin cursus ornare turpis, et faucibus ipsum egestas ut. Maecenas aliquam suscipit ante non consectetur. Etiam quis metus a dolor vehicula scelerisque.

Nam elementum consequat bibendum. Suspendisse id semper odio. Sed nec leo vel ligula cursus aliquet a nec nulla. Sed eu nulla quam. Etiam quis est ut sapien volutpat vulputate. Cras in purus quis sapien aliquam viverra et volutpat ligula. Vestibulum condimentum ultricies pharetra. Etiam dapibus cursus ligula quis iaculis. Mauris pellentesque dui quis mi fermentum elementum sodales libero consequat. Duis eu elit et dui varius bibendum. Sed interdum nisl in ante sollicitudin id facilisis tortor ullamcorper. Etiam scelerisque leo vel elit venenatis nec condimentum ipsum molestie. In hac habitasse platea dictumst. Sed quis nulla et nibh aliquam cursus vitae quis enim. Maecenas eget risus turpis.