Our Staff

 

ՌՈՊԷՐ ՔԻՒՐՏԵԱՆ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Զարեհեան Դպրեվանքի շրջանաւարտ:
Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 1986էն ի վեր:
Կը դասաւանդէ՝
- Կրօն (7րդ, 8րդ դասարաններ)
- Հայ Եկեղեցւոյ Պատմութիւն (BT1, BT2 դասարաններ)

ԶԵՓԻՒՌ ՆԷՆԷՃԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Political Studies: Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն վկայուած է Պսակաւոր Արուեստից վկայականով:
Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 1990էն ի վեր:
Կը դասաւանդէ՝
- Economics (10-12 եւ BT1-BT3 դասարաններ)
- Sociology (10-12րդ դասարաններ)
- Philosophy (11րդ-12րդ դասարաններ)
- Accounting (BT1 դասարան)

ՎԻԳԷՆ ՏԻՇՉԷՔէՆԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Chemistry: Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն վկայուած է Պսակաւոր Գիտութեանց վկայականով:
Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 1989էն ի վեր:
Կը պաշտօնավարէ նաեւ Հայ Աւետարանական Երկրորդական Բարձրագոյն Վարժարանի եւ CTI-ի մէջ:
Կը դասաւանդէ՝ Chemistry (12րդ LS, Eco դասարաններ)

ՕՍԱՆ ՄՍԸՐԼԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Ֆրանսերէն: Վկայուած է Mission Culturelle-էն:
Ուսուցչական ասպարէզ մուտք կը գործէ 1970ին: Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 1988էն ի վեր:
Կը դասաւանդէ` ֆրանսերէն (7-11րդ եւ BT1-BT3 դասարաններ)

ԱԴԱՄ ԹԱԶԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Mathematics: Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն վկայուած է Մագիստրոսի վկայականով:
Ուսուցչական ասպարէզ մուտք կը գործէ 1986ին: Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 1992էն ի վեր:
Կը պաշտօնավարէ նաեւ LIU Համալսարանին եւ Ազգ. Եղիշէ Մանուկեան Վարժարանին մէջ:
Կը դասաւանդէ` Mathematics (12րդ LS դասարան)

ՎԱՉԷ ՊՈՒԼՂՈՒՐՃԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Mathematics: Հայկազեան Համալսարանէն վկայուած է Պսակաւոր Գիտութեանց վկայականով:
Ուսուցչական ասպարէզ մուտք կը գործէ 1974ին: Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 1993էն ի վեր:
Կը դասաւանդէ` Mathematics (9-11րդ եւ 12րդ Eco դասարաններ)

ՍԻՒԶԱՆ ԹԱԶԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Mathematics-Statistics: Լիբանանեան Համալսարանէն վկայուած է Maitrise-ի վկայականով:
Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 1998էն ի վեր:
Կը դասաւանդէ՝ Mathematics (7-8րդ եւ BT1-BT3 դասարաններ)

ԱՆԻ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Հայագիտութիւն: Համազգայինի Հայագիտական Բարձրագոյն Հիմնարկէն վկայուած էՊսակաւոր Արուեստից վկայականով:
Ուսուցչական ասպարէզ մուտք կը գործէ 1987ին: Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2000էն ի վեր:
Կը դասաւանդէ՝
- Հայերէն (7-9րդ դասարաններ)
- Հայոց Պատմութիւն (8րդ եւ 9րդ Բ. դասարան)

ՄԱՏԼԷՆ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Հայագիտութիւն: Համազգայինի Հայագիտական Բարձրագոյն Հիմնարկէն վկայուած է Պսակաւոր Արուեստից վկայականով:
Ուսուցչական ասպարէզ մուտք կը գործէ 1987ին: Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2000էն ի վեր:
Կը դասաւանդէ՝
- Հայերէն (10-12րդ եւ BT1-BT3 դասարաններ)
- Հայոց Պատմութիւն (8-րդ դասարան)
- Մատենագրութիւն (10-րդ եւ BT1 դասարաններ)

ՆԱԺԼԱ ԱՏԱՍ

Մասնագիտութիւն՝ Պատմութիւն: Լիբանանեան Համալսարանէն վկայուած է Լիսանս վկայականով:
Ուսուցչական ասպարէզ մուտք կը գործէ 1989ին: Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 1992էն ի վեր:
Կը դասաւանդէ՝
- Արաբ. Պատմութիւն (8 - 12րդ դասարաններ)
- Արաբ. Աշխարհագրութիւն (7 -12րդ դասարաններ)
- Արաբ. Քաղաքացիական Կրթութիւն (7-12րդ եւ BT3 դասարաններ)

ԼԻՆԱ ՆԱՍՐԻ

Մասնագիտութիւն՝ English Literature: Լիբանանեան Համալսարանէն վկայուած է Պսակաւոր Արուեստից վկայականով:
Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2000էն ի վեր:
Կը պաշտօնավարէ նաեւ Հայ Կաթողիկէ Հռիփսիմեանց Վարժարանին մէջ։
Կը դասաւանդէ՝
- Անգլերէն (10-12րդ դասարաններ)
- Communication (BT3 դասարան)
- Org. Technic (BT3 դասարան)
- Conversation (BT3 դասարան)

ՌՈՒԼԱ ԵՈՒՆԷՍ

Մասնագիտութիւն՝ English Literature: Լիբանանեան Համալսարանէն վկայուած է Լիսանսի վկայականով:
Ուսուցչական ասպարէզ մուտք կը գործէ 1998ին: Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2001էն ի վեր:
Կը դասաւանդէ՝
- Անգլերէն (9Բ., BT1 - BT3 դասարաններ)
- Communication (BT1- BT2 classes)
- Commerce (BT1 դասարան)
- Org. Technic (BT2 class)

ՌԻԹԱ ՕՀԱՆՆԷՍԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Biochemistry: Լիբանանեան Համալսարանէն վկայուած է Լիսանս վկայականով:
Ուսուցչական ասպարէզ մուտք կը գործէ 1991ին: Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2000էն ի վեր:
Կը պաշտօնավարէ նաեւ Հայ Կաթողիկէ Ս. Ագնէս Վարժարանի մէջ:
Կը դասաւանդէ՝
- Chemistry (9-11րդ դասարաններ)
- Biology (9-12րդ դասարաններ)
- Science (BT3 դասարան )

ՍԵԴԱ ԶԱՐՄԷՆԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Արաբերէն Գրականութիւն: Սուրիական Թըշրին Համալսարանէն վկայուած է Լիսանս վկայականով:
Ուսուցչական ասպարէզ մուտք կը գործէ 1998ին: Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2007էն ի վեր:
Կը պաշտօնավարէ նաեւ Ազգային Արուեստից Վարժարանին մէջ։
Կը դասաւանդէ`
- Արաբերէն Գրականութիւն (8-12րդ դասարաններ)

ՆՈՒՀԱ ԵԱՄՄԻՆ

Մասնագիտութիւն՝ Օրէնսգիտութիւն: Լիբանանեան Համալսարանէն վկայուած է Պսակաւոր Արուեստից վկայականով:
Ուսուցչական ասպարէզ մուտք կը գործէ 1984ին: Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2000էն ի վեր:
Կը պաշտօնավարէ նաեւ Տըքուէնէի Պետական Արուեստից Վարժարանին մէջ:
Կը դասաւանդէ՝
- Արաբերէն (7րդ դասարան)
- Օրէնսգիտութիւն (BT1-BT3 դասարաններ)
- Արաբ. Քաղաքացիական Կրթութիւն (BT1-BT2 դասարաններ)

ՎԱՀԱԳՆ ԹԱՇՃԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Physics ։ Լիբանանեան Համալսարանէն վկայուած է Maitrise-ի վկայականով։
Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2013էն ի վեր։
Կը դասաւանդէ՝ Physics (9րդ Բ., 10-11րդ դասարաններ)։

ՍԱՐԻՆ ՓՕԼԱՏԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Molecular Genetics եւ Biotechnology ։ Հալէպի Պետական Համալսարանէն վկայուած է Պսակաւոր Գիտութեանց վկայականով։ Այժմ Մագիստրոսի վկայականին կը պատրաստուի Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանին մէջ։
Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2013էն ի վեր։
Կը դասաւանդէ՝ Physics (7-8րդ, 9րդ Ա. եւ BT3 դասարաններ)։

ԿԱՐՕ ԱՅՆԷՃԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Math եւ Physics։ Լիբանանեան Համալսարանէն վկայուած է Maitrise-ի վկայականով։
Ուսուցչական ասպարէզ մուտք գործած է 1984ին։
Կը պաշտօնավարէ նաեւ Ազգ. Եղիշէ Մանուկեան Վարժարանին եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքին մէջ։
Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2013էն ի վեր։
Կը դասաւանդէ՝ Physics (12րդ LS, Eco. դասարաններ)։

ՄԱՐԱԼ ՓԱՆՈՍԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Graphic Design-Free Arts: Վկայուած է LAU Համալսարանէն:
Ուսուցչական ասպարէզ մուտք կը գործէ 1983ին: Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2003էն ի վեր:
Կը պաշտօնավարէ նաեւ Յովակիմեան-Դարուհի Յակոբեան Վարժարանի եւ իր անձնական Արուեստի Ակադեմիային՝ AyptoZed-ի մէջ:
Կը դասաւանդէ՝ գծագրութիւն (7-8րդ դասարաններ)

ՇԱՆԹ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Համակարգչային Գիտութիւն։
Վկայուած է CIT Արուեստից Հիմնարկէն TS վկայականով։
Քոլէճէն ներս կը դասաւանդէ 2010էն ի վեր։ Կը պաշտօնավարէ նաեւ Համազգայինի Մելանքթոն եւ Հայկ Արսլանեան Ճեմարանին եւ Ազգային Արուեստից Վարժարանին մէջ։
Կը դասաւանդէ համակարգչային գիտութիւն (BT1-BT3 դասարաններ)։

ՆԱՆՕՐ ՔԷԼԷՇԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Պար:
Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2011էն ի վեր:
Կը պաշտօնավարէ նաեւ Ազգ. Քառասնից Մանկանց Վարժարանին մէջ։
Կը դասաւանդէ՝ պար (7-8րդ դասարաններ)

ԳԱՅԻԱՆԷ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Երաժշտութիւն: Վկայուած է Երեւանի Խաչատուր Աբովեանի Մանկավարժական Հիմնարկի երաժշտութեան բաժինէն:
Ուսուցչական ասպարէզ մուտք կը գործէ 1994ին: Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2008էն ի վեր:
Կը պաշտօնավարէ նաեւ Ազգ. Աքսոր Գասարճեան, Ազգ. Եղիշէ Մանուկեան Վարժարաններու եւ Համազգայինի Բարսեղ Կանաչեան երաժշտանոցին մէջ:
Կը դասաւանդէ՝ երգ (7-8րդ դասարաններ)

ՔՐԻՍՏԷԼ ԻՍԱ - ՇԸՀՈՒԵՆ

Մասնագիտութիւն՝ English Literature: Լիբանանեան Համալսարանէն վկայուած է Պսակաւոր Արուեստից վկայականով:
Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2009ի վեր:
Կը դասաւանդէ՝
- Անգլերէն (7-9րդ դասարաններ)

ՎԵՐԱ ԵԱԳՈՒՊԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Լրագրութիւն։ Լիբանանեան Համալսարանէն վկայուած է Լիսանսի վկայականով։
Ուսուցչական ասպարէզի մէջ գործած է 1986-1994։
Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2011էն ի վեր։ Կը պաշտօնավարէ նաեւ Ազգ. Եղիշէ Մանուկեան Քոլէճին մէջ։
Կը դասաւանդէ՝ Հայկական Ցեղասպանութիւն (12րդ դասարան)

ՄԵԼՔՈՆ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Ֆրանսական Գրականութիւն: Բարձրագոյն կրթութիւն՝ Էքոլ Տէլէթրի (Լիոնի համալսարան):
Ուսուցչական ասպարէզ մուտք կը գործէ 1970ին: Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2000էն ի վեր:
Կը պաշտօնավարէ նաեւ Համազգայինի Բարսեղ Կանաչեան երաժշտանոցին մէջ:
Կը դասաւանդէ՝ Հայ Մշակոյթի Պատմութիւն (12րդ, BT2 եւ BT3 դասարաններ)

ՎԻԳԻ ԹՈՓՈՒՇԵԱՆ

Վկայուած է քոլէճէն, 2009ին։ Հայկազեան Համալսարանէն վկայուած է յատուկ դասընթացքներու Human Resourses մասնագիտական վկայականով։
Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2010էն ի վեր։
Կը կատարէ գործադիր քարտուղարի աշխատանք։

ԶԵՓԻՒՌ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Ընկերաբանութիւն։ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանէն վկայուած է Պսակաւոր Արուեստից վկայականով։
Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2011էն ի վեր։
Կը կատարէ ընկերային ծառայութիւն։

ԱՐՄԻԿ ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ

Մասնագիտութիւն՝ Business: Հայկազեան Համալսարանէն վկայուած է Business Administration-ի վկայականով:
Հաշուապահութեան ասպարէզ մուտք կը գործէ 1995ին:
Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2009էն ի վեր:

ԾՈՎԻԿ ԿԷՕՔԿԷՕԶԵԱՆ

Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2013էն ի վեր։

ՄԱՐԱԼ ՊՕՂՈՍԵԱՆ

Քոլէճէն ներս կը պաշտօնավարէ 2013էն ի վեր։

TOP

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine.

I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents. I should be incapable of drawing a single stroke at the present moment; and yet I feel that I never was a greater artist than now.

When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream; and, as I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms of the insects and flies, then I feel the presence of the Almighty, who formed us in his own image.

Duis dictum tristique lacus, id placerat dolor lobortis sed. In nulla lorem, accumsan sed mollis eu, dapibus non sapien. Curabitur eu adipiscing ipsum. Mauris ut dui turpis, vel iaculis est. Morbi molestie fermentum sem quis ultricies. Mauris ac lacinia sapien. Fusce ut enim libero, vitae venenatis arcu. Cras viverra, libero a fringilla gravida, dolor enim cursus turpis, id sodales sem justo sit amet lectus. Fusce ut arcu eu metus lacinia commodo. Proin cursus ornare turpis, et faucibus ipsum egestas ut. Maecenas aliquam suscipit ante non consectetur. Etiam quis metus a dolor vehicula scelerisque.

Nam elementum consequat bibendum. Suspendisse id semper odio. Sed nec leo vel ligula cursus aliquet a nec nulla. Sed eu nulla quam. Etiam quis est ut sapien volutpat vulputate. Cras in purus quis sapien aliquam viverra et volutpat ligula. Vestibulum condimentum ultricies pharetra. Etiam dapibus cursus ligula quis iaculis. Mauris pellentesque dui quis mi fermentum elementum sodales libero consequat. Duis eu elit et dui varius bibendum. Sed interdum nisl in ante sollicitudin id facilisis tortor ullamcorper. Etiam scelerisque leo vel elit venenatis nec condimentum ipsum molestie. In hac habitasse platea dictumst. Sed quis nulla et nibh aliquam cursus vitae quis enim. Maecenas eget risus turpis.